Anvendelsesområder

Hvor kan jordskruen benyttes ?        

Jordskruen kan benyttes i de fleste jordtyper:  grov steingrunn, løs jord, og leire. Skruene påvirkes ikke av frost og tele- den sitter som støpt og enda litt til! Det eneste som stopper jordskruen er fjell.

 

 

For private hjem, hytter og uteområder er det nesten fantasien som setter grenser: terrasser, uteboder, gjerder, carporter, lekestativ og velvære-installasjoner er eksempler på hvor jordskruen kan komme til nytte .

 

I det offentlige rom kan skruene gi feste for skilt, lys og utendørs møbler. Andre bruksområder der det kan være lønnsomt å benytte jordskruer kan være avsperringer, avfall/gjenvinning-stasjoner og busskur, treningsparker, lekeplasser.